فرم ساز شماسافت «پرسش و پاسخ»


کدهای جاوا

در این ابزار ارائه شده توسط شماسافت شما میتوانید با وارد کردن سرتیر فرم پرسش و پاسخ خود کاررا شروع کنید سپس میتوانید سوال و جواب های مورد نظر را در فیلد های مخصوص وارد کنید توجه داشته باشید تنها 10 سوال و جواب برای نسخه رایگان امکان پذیر است سپس می توانید برروی دکمه تولید کلیک کنید


توجه داشته باشید خروجی به دو صورت می باشد
شما میتوانید برروی دکمه نمایش انچه تولید شده کلیک و صفحه مورد نظر را ذخیره کنید
یا میتوانید از سورس کد تولید شده استفاده و در وبسایت یا وبلاگ خود به نمایش دراورید


سوال 1
جواب 1
سوال 2
جواب 2
سوال 3
جواب 3
سوال 4
جواب 4
سوال 5
جواب 5
سوال 6
جواب 6
سوال 7
جواب 7
سوال 8
جواب 8
سوال 9
جواب 9
سوال 10
جواب 10|


کد فایل پرسش و پاسخ شما