تایپ تست


کدهای جاوا

شما میتوانید با استفاده از این ابزار تایپ کردن را تمرین و سرعت خود را در تایپ بهبود ببخشید این ابزار سرعت تایپ هرکلمه در یک دقیقه را نیز به شما اعلام خواهد کرد


توجه کنید فضای خالی علامت های سوال و ... تماما باید رعایت شود


شما یک تاپیست مبتدی درحد متوسط حرفه ای